Under ...Mer / Användare hanterar du hemsidans administratörer. Lägg till en ny, uppdatera eller ta bort befintliga användare.
Administratörsspråk

För närvarande finns ManageBase på svenska och engelska.


Behörighetsnivå

Välj vilka rättigheter som den aktuella användaren ska ha. Varje användare kan administrera andra användare i samma behörighetsnivå eller lägre.


Normal användare:
Denna typ av användare har de vanligaste rättigheterna.

Super-användare
Denna användare har automatiskt åtkomst till allt. Det som skiljer denna användare i nuläget från normalanvändaren är att den automatiskt får åtkomst till alla språkversioner som finns registrerade.
Behörighet till språk

Har hemsidan fler än en språkversion kan du välja vilken/vilka språkversionen användare ska ha tillgång till. Ange även vilket standardspråk som ska vara aktiverat när användare loggar in i ManageBase.