BILDFÖRHÅLLANDEN

STANDARD
1920px (bredd) 
1080px (höjd)

CAMERA
1920px (bredd) 
1303px (höjd)

PANAVISION
1920px (bredd)
892px (höjd)

WIDESCREEN
1920px (bredd)
840px (höjd)

ULTRA PANAVISION
1920px (bredd) 
617px (höjd)