För att göra detta i en artikelmall måste man först ladda upp den i mediaarkivet och sedan via html läget, lägga till en sökväg dit.

*För att aktivera HTML läge, Gå till > Inställningar > Allmänt

Exempel:

För PNG

<img alt="tripadvisor" src="files/images/png/TripAdvisor-logo3.png" />

För JPG

<img alt="tripadvisor" src="files/images/jpg/TripAdvisor-logo3.png" />


TripAdvisor-logo3.png = Namnet på bilden som laddats upp