När du laddat upp en bild via bilduppladdaren så kan du välja att antingen länka den till en intern eller extern sida.
Det gör du via Länka bild som du finner i egenskapsfönstret för bildhanteringen.