För att länka till en PDF så behöver du först ladda upp den i ditt filarkiv. Sedan skapar du din länk, exempelvis en textlänk, genom att markera den önskade texten och sedan välja Hyperlänkverktyget i verktygslådan. Välj sedan Länka till fil och välj din önskade PDF.