Med hjälp av Facebook Social Plugins kan du visa flöden, inlägg och kommentarer från Facebook direkt på din hemsida.

  • Gå till developers.facebook.com/docs/plugins för att se vilka plugins du kan infoga på din hemsida
  • Välj önskat plugin och följ Step-by-Step guiden
  • När du har konfigurerat dina inställningar klickar du på "Get code"
  • Välj något utav dom två alternativen (Javascript SDK alt. IFrame) för att infoga pluginet
Javascript SDK - Lägg till koden i ManageBase
Under Sidegenskaper - Lägg till Widget (Script) för respektive sida så kan du lägga till script för widgets/plugins för den aktuella sidan. Vill du istället att scriptet ska vara åtkomligt över hela din site så kan du lägga till det under Mer - Inställningar - Scripthantering och följa stegen nedan:

  • Välj position av script enligt hänvisning (Facebook-relaterade script läggs oftast till direkt efter body-start)
  • Kopiera koden i "Step 2" (från Step-by-Step guiden) och klistra in i textrutan för Script
  • Kopiera sedan koden i "Step 3" och placera den via HTML-läget i önskad artikelmall (Läs hur du aktiverar HTML-läget)
IFrame - Lägg till koden i ManageBase