Aktivera HTML-läget

Få åtkomst till HTML-koden genom att aktivera HTML-läget i artikelmallarna via Inställningar > Allmänt > Aktivera HTML-läget