Ett script lägger du in genom att lägga koden för <script> xxxx </script> enligt nedan och sedan html-koden via artikelmallen, där du vill att widgeten ska synas. För att lägga till HTML måste man först aktivera html-läget, läs mer om det här.  http://helpdesk.managebase.com/faq/hur-aktiverar-man-html-lget


Lägg till script för en sida:


Lägg till script för en hela webbplatsen: