Under Moduler hittar ni Blogg (Om ni har detta tillval).

Lika enkelt som du administrerar din hemsida kan du nu Blogga från ManageBase.
Publicera inläggen och erbjudanden direkt på hemsidan. 


Redigera inlägg
Välj kategori och språk för att hitta dina inlägg, samma sak gäller för att skapa ett nytt inlägg.

För muspekaren över inläggen i listan nedan, klicka på "Redigera"

Här redigeras hela inlägget som är indelat i 3 stycken fält,  "Rubrik", "Ingress"och "Brödtext". Med separat verktygslåda för båda fälten. 

Den färgade rutan till höger längst upp i hörnet av inlägget anger om inlägget är publicerat eller ej.
Grön = Publicerat, Röd = ej publicerat

Till höger om inlägget finns funktionerna:

Spara

Förhandsgranska
 
Ladda upp bild

Kategorigruta
-Visar vilken kategori inlägget tillhör. Genom att byta kategori i listan och klicka på Spara har man flyttat inlägget till en annan kategori

Ange tidspublicering
- Låt systemet själv sköta en ev. framtida publicering och avpublicering.

Radera inlägg

Kategorier
Vid klick på befintlig kategori i listan finn möjlighet att:

Byta namn på kategori

Publicera - avpublicera kategori

Sidadresser kopplade till denna kategori - Här ser ni vilka sidadresser som går till denna kategori. Om ni döper om kategorin så ligger den gamla sidadressen kvar här. (Det görs en 301 redirect till den nya kategorin.)

Inställningar
Sidan inställningar är en konfigurationssida som ni normalt inte behöver uppdatera. Om ni har frågor kring denna så återkom till oss.


För att lansera sidan
Förslagsvis lägger du en länk i menyn. Lägg till ny sida via MB, välj sidtyp "Egen vald webbadress" i listan. Under Ange sidnamn så döper du sidan (detta namn visas i menyn). I fältet för Sidadress (url) - skriv in endast  /blogg Vill du starta Blogga?